Vad man bör tänka på när man ska skrota bilen

Är det dags att skrota bilen? Har den stått avställd en längre tid eller har kanske reparationskostnaderna börjat bli ohållbara? Vi ombesörjer hela demonteringen och ser till att du som kund blir nöjd och kan lita på att arbetet blir ordentligt utfört.

Innan du kommer till oss är det bra om du förbereder vissa saker. För att du ska kunna bli avregistrerad som bilägare krävs det att du har med dig ditt registreringsbevis och en giltig legitimation (om du skickar ett ombud krävs det att denne har en fullmakt med sig från dig). Har bilen stått avställd en längre tid eller om du av någon annan anledning inte kan hitta ditt registreringsbevis kan du alltid beställa ett nytt från Transportstyrelsen.

Det är även bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och låter dem veta att du planerar att demontera bilen och att du inom kort kommer att vilja avsluta din bilförsäkring, de får senare ett meddelande från Transportstyrelsen som bekräftar att bilen ifråga är skrotad.

När du sedan har varit hos oss är det viktigt att du får med dig bevis på att bilen ifråga har blivit demonterad. Innan du lämnar oss ska du ha ett bevis på att vi har mottagit bilen, ett kvitto på demonteringen och ett påskrivet registreringsbevis som är det som sedan skickas in till Transportstyrelsen som då avskriver dig som ägare till bilen.